جهت مشاهده فیلم های عمومی کلیک کنیدفني مهندسي
علوم انسانی و هنر

علوم پايه و کشاورزي
مهندسي برق
مجموعه مديريت
علوم اجتماعي رياضي
مهندسي شيمي مدیریت اجرایی و mba 
علوم ارتباطات فيزيک
مهندسي صنايع-صنايع
 علوم سیاسی علوم تربيتي 1 مجموعه شيمي
مهندسي صنايع-سيستم تربيت بدني علوم تربيتي
زيست شناسي
مهندسي عمران
حسابداري
 علوم اقتصادي
زيست شناسي-علوم جانوري
مهندسي فناوري اطلاعات
حقوق
مجموعه روانشناسي
زيست شناسي-علوم گياهي
مهندسي کامپيوتر
ادبيات انگليسي علوم دريايي و اقيانوسي کشاورزي-زراعت ،اصلاح نباتات
مهندسي مکانيک
آموزش زبان جغرافيا کشاورزي-علوم باغباني
مهندسي مواد
مترجمي زبان هنرهاي تصويري و طراحي کشاورزي - علوم دامي
مهندسي معدن زبان و ادبيات فارسي هنرهاي پژوهشي
ژئوفيزيک
مهندسي نفت
 معماری
آخرین فیلم ها

مشاوره رشته صنایع دکتر هاله ( قسمت دوم )

مشاوره رشته صنایع دکتر هاله

متن کامل . . .

معرفی رشته برق آقای حاجی زاده و رشته مواد آقای کوکبی

معرفی رشته برق آقای حاجی زاده و رشته مواد آقای کوکبی

متن کامل . . .

مشاوره عمومی آقای روشناس و آقای بهادری

مشاوره عمومی آقای روشناس و آقای بهادری

متن کامل . . .

مشاوره عمومی آقای روشناس و آقای کوکبی

مشاوره عمومی آقای روشناس و آقای کوکبی

متن کامل . . .

مشاوره رشته صنایع و رشته عمران در برنامه صعود

مشاوره رشته صنایع و رشته عمران در برنامه صعود

متن کامل . . .

زیست شناسی - آقای حمدی و فیزیک - آقای تنهایی (قسمت دوم )

زیست شناسی استادحمدی وفیزیک استادتنهایی

متن کامل . . .

انتخاب رشته صنایع - عمران - مواد در برنامه صعود

انتخاب رشته صنایع - عمران - مواد - در برنامه صعود

متن کامل . . .

مشاوره عمومی آقای روشناس و آقای کوکبی (قسمت دوم )

مشاوره عمومی آقای روشناس و آقای کوکبی (قسمت دوم )

متن کامل . . .

مشاوره تخصصی رشته مکانیک - استاد خندان

مشاوره تخصصی رشته مکانیک استاد خندان

متن کامل . . .

مشاوره رشته مکانیک - استاد خندان

مشاوره رشته مکانیک استاد خندان

متن کامل . . .

مشاوره MBA - استاد وکیلی

مشاوره MBA استاد وکیلی

متن کامل . . .

گرایشهای مجموعه مدیریت - استاد سلامی

گرایشهای مجموعه مدیریت استاد سلامی

متن کامل . . .

مشاوره زبان عمومی - استاد رمضانی

مشاوره زبان عمومی استاد رمضانی

متن کامل . . .

مشاوره رشته مهندسی شیمی - دکتر سمیعی پور

مشاوره رشته مهندسی شیمی دکتر سمیعی پور

متن کامل . . .

زیست شناسی - استادحمدی وفیزیک - استاد تنهایی

زیست شناسی استادحمدی وفیزیک استاد تنهایی

متن کامل . . .

مشاوره رشته حسابداری - استاد شمس

مشاوره رشته حسابداری استاد شمس

متن کامل . . .

گرایشهای رشته روانشناسی - استاد حاج رسولی

گرایشهای رشته روانشناسی استاد حاج رسولی

متن کامل . . .

رشته ارتباطات استاد زارعیان و اقتصاد استاد لواسانی

رشته ارتباطات استاد زارعیان و اقتصاد استاد لواسانی

متن کامل . . .

مشاوره رشته کامپیوتر و it - استاد جم دار

مشاوره رشته کامپیوتر و it استاد جم دار

متن کامل . . .

مشاوره رشته زبان انگلیسی - دکتر مصلا نژاد

مشاوره رشته زبان انگلیسی دکتر مصلا نژاد

متن کامل . . .

معرفی رشته علوم سیاسی - استاد محمدی

معرفی رشته علوم سیاسی استاد محمدی

متن کامل . . .

معرفی رشته معماری - استاد کزازی

معرفی رشته معماری استاد کزازی

متن کامل . . .

معرفی رشته کشاورزی - استاد رییسی

معرفی رشته کشاورزی استاد رییسی

متن کامل . . .

مشاوره رشته حسابداری - استاد مرادی

مشاوره رشته حسابداری استاد مرادی

متن کامل . . .

مشاوره زبان تخصصی - دکتر نتاج

مشاوره زبان تخصصی دکتر نتاج

متن کامل . . .

مشاوره عمومی - استاد ایمان پور

مشاوره عمومی استاد ایمان پور

متن کامل . . .

مشاوره عمومی - استاد ناصح

مشاوره عمومی استاد ناصح

متن کامل . . .

معرفی منابع رشته صنایع - استاد ایمن پور

معرفی منابع رشته صنایع - استاد ایمن پور

متن کامل . . .

تدریس سیالات - استاد صالحی

تدریس سیالات استاد صالحی

متن کامل . . .

مشاوره رشته برق - استاد حاجی زاده

مشاوره رشته برق استاد حاجی زاده

متن کامل . . .

معرفی رشته برق - استاد حلاجی

معرفی رشته برق استاد حلاجی

متن کامل . . .

مشاوره رشته برق - استاد حلاجی

مشاوره رشته برق استاد حلاجی

متن کامل . . .

سرفصل رشته برق - استاد حاجی زاده

سرفصل رشته برق استاد حلاج زاده

متن کامل . . .

مشاوره رشته عمران - استاد صارمی

مشاوره رشته عمران استاد صارمی

متن کامل . . .

تدریس درس تحلیل سازه - استاد ابراهیمی

تدریس درس تحلیل سازه استاد ابراهیمی

متن کامل . . .

معرفی رشته مکانیک - استاد جباری

معرفی رشته مکانیک استاد جباری

متن کامل . . .

انتخاب رشته مدیریت اجرایی - استاد بهادری

انتخاب رشته مدیریت اجرایی استاد بهادری

متن کامل . . .

زبان انگلیسی - استاد درخشش

زبان انگلیسی استاد درخشش

متن کامل . . .

گرایشهای رشته تربیت بدنی - استاد فراهانی

گرایشهای رشته تربیت بدنی استاد فراهانی

متن کامل . . .

رشته ریاضی - استاد انصاری

ریاضی استاد انصاری

متن کامل . . .

مشاوره متالوژی - دکتر نوری

مشاوره متالوژی دکتر نوری

متن کامل . . .

مشاوره رشته روانشناسی آقای همتی

مشاوره رشته روانشناسی استاد همتی

متن کامل . . .

تدریس اقتصاد خرد و کلان استاد اسدالهی

تدریس اقتصاد خرد و کلان استاد اسدالهی

متن کامل . . .

تدریس زبان مدیریت - استاد منافی

تدریس زبان مدیریت استاد منافی

متن کامل . . .

انتخاب رشته مدیریت - استاد سلامی

انتخاب رشته مدیریت استاد سلامی

متن کامل . . .

آنالیز آزمون مدیریت در برنامه صعود

آنالیز آزمون مدیریت در برنامه صعود

متن کامل . . .

انتخاب رشته مدیریت اجرایی - آقای بهادری

انتخاب رشته مدیریت اجرایی آقای بهادری

متن کامل . . .

تدریس حسابداری مالی - استاد مرادی

تدریس حسابداری مالی استاد مرادی

متن کامل . . .

مشاوره حسابداری - استاد مرادی

مشاوره حسابداری استاد مرادی

متن کامل . . .

تدریس صورت مالی - استاد مرادی

تدریس صورت مالی استاد مرادی

متن کامل . . .

بازار کار رشته مترجمی زبان - آقای درخشش

بازار کار رشته مترجمی زبان آقای درخشش

متن کامل . . .

تدریس ریاضی و آمار - استاد ناصحی فر

تدریس ریاضی و آمار استاد ناصحی فر

متن کامل . . .

منابع زبان عمومی - استاد رمضانی

منابع زبان عمومی استاد رمضانی

متن کامل . . .

تدریس حسابداری مالی استاد مرادی (قسمت دوم )

تدریس حسابداری مالی استاد مرادی

متن کامل . . .

تدریس ریاضی مدیریت - استاد رازقندی

تدریس ریاضی مدیریت استاد رازقندی

متن کامل . . .

انتخاب رشته حسابداری - استاد شمس

انتخاب رشته حسابداری استاد شمس

متن کامل . . .

تدریس زبان عمومی - استاد نتاج

تدریس زبان عمومی استاد نتاج

متن کامل . . .

گرایش رشته زبان انگلیسی - استاد درخشش

گرایش رشته زبان انگلیسی استاد درخشش

متن کامل . . .

مشاوره رشته مدیریت - استاد مدرسی

مشاوره مدیریت استاد مدرسی

متن کامل . . .

منابع رشته زبان - استاد درخشش

منابع رشته زبان استاد درخشش

متن کامل . . .

انتخاب رشته زبان - استاد درخشش

انتخاب رشته زبان - استاد درخشش

متن کامل . . .

تحلیل آزمون حسابداری - استاد مرادی

تحلیل آزمون حسابداری استاد مرادی

متن کامل . . .

مشاوره عمومی - استاد اسداللهی

مشاوره عمومی استاد اسداللهی

متن کامل . . .

مشاوره عمومی - استاد رمضانی

مشاوره عمومی استاد رمضانی

متن کامل . . .

مشاوره عمومی - استاد منافی

مشاوره عمومی استاد منافی

متن کامل . . .

نکته و تست رشته اقتصاد - استاد اسداللهی

نکته و تست رشته اقتصاد استاد اسداللهی

متن کامل . . .

بازار کار رشته روانشناسی - استاد موسوی

بازار کار رشته روانشناسی - استاد موسوی

متن کامل . . .

مشاوره رشته روانشناسی - استاد آحادیان

مشاوره روانشناسی استاد آحادیان

متن کامل . . .

تدریس آمار - دکتر ناصحی فر

تدریس آمار دکتر ناصحی فر

متن کامل . . .

مشاوره تخصصی - استاد نتاج

مشاوره تخصصی استاد نتاج

متن کامل . . .

مشاوره درس اقتصاد - استاد اسدالهی

مشاوره درس اقتصاد - استاد اسدالهی

متن کامل . . .

مشاوره رشته روانشناسی - استاد همتی

مشاوره رشته روانشناسی - استاد همتی

متن کامل . . .

تحلیل آزمون روانشناسی - استاد موسوی

تحلیل آزمون روانشناسی استاد موسوی

متن کامل . . .

تحلیل آزمون زبان انگلیسی - استاد درخشش

تحلیل آزمون زبان انگلیسی استاد درخشش

متن کامل . . .

ریاضی عمومی - استاد انصاری

ریاضی عمومی استاد انصاری

متن کامل . . .

انتخاب رشته روانشناسی - استاد موسوی

انتخاب رشته روانشناسی استاد موسوی

متن کامل . . .

معرفی رشته روانشناسی - استاد حاج رسولی

معرفی رشته روانشناسی استاد حاج رسولی

متن کامل . . .

منابع رشته روانشناسی - استاد حاج رسولی

منابع رشته روانشناسی استاد حاج رسولی

متن کامل . . .

معرفی رشته زبان انگلیسی - دکتر مصلا نژاد

معرفی رشته زبان انگلیسی دکتر مصلا نژاد

متن کامل . . .

مشاوره عمومی استاد رمضانی

مشاوره عمومی استاد رمضانی

متن کامل . . .

بازار کار رشته برق - استاد حلاجی

بازار کار رشته برق استاد حلاجی

متن کامل . . .

بازار کار رشته عمران - استاد ابراهیمی

بازار کار رشته عمران استاد ابراهیمی

متن کامل . . .

انتخاب رشته عمران - استاد درود

انتخاب رشته عمران استاد درود

متن کامل . . .

انتخاب رشته صنایع - استاد ایمن پور

انتخاب رشته صنایع - استاد ایمن پور

متن کامل . . .

تحلیل رشته صنایع - استاد ایمن پور

تحلیل رشته صنایع استاد ایمان پور

متن کامل . . .

تحلیل آزمون صنایع - استاد ایمن پور

تحلیل آزمون صنایع - استاد ایمن پور

متن کامل . . .

تدریس آمار و احتمالات - استاد ایمن پور

تدریس آمار و احتمالات - استاد ایمن پور

متن کامل . . .

مشاوره رشته برق - استاد ابراهیمی

مشاوره رشته برق استاد ابراهیمی

متن کامل . . .

مشاوره رشته کامپیوتر - استاد مقسمی

مشاوره رشته کامپیوتر استاد مقسمی

متن کامل . . .

منابع رشته عمران - استاد ابراهیمی

منابع رشته عمران استاد ابراهیمی

متن کامل . . .

مشاوره رشته صنایع - استاد ایمن پور

مشاوره رشته صنایع - استاد ایمن پور

متن کامل . . .

مشاوره رشته صنایع - دکتر هاله

مشاوره رشته صنایع - دکتر هاله

متن کامل . . .

تحلیل آزمون برق - استاد ناصح

تحلیل آزمون برق استاد ناصح

متن کامل . . .

تحلیل آزمون رشته برق - استاد حلاجی

تحلیل آزمون رشته برق استاد حلاجی

متن کامل . . .

مشاوره عمومی - استاد نعمتی

مشاوره عمومی استاد نعمتی

متن کامل . . .

مشاره عمومی - استاد صارمی

مشاره عمومی استاد صارمی

متن کامل . . .

مشاوره عمومی - استاد ابراهیمی

مشاوره عمومی استاد ابراهیمی

متن کامل . . .

مشاوره رشته مدیریت - دکتر سلامی

مشاوره رشته مدیریت دکتر سلامی

متن کامل . . .

تدریس مدار - استاد حلاجی

تدریس مدار استاد حلاجی

متن کامل . . .

مشاوره رشته برق - استاد جم دار

مشاوره رشته برق استاد جم دار

متن کامل . . .

بررسی کارنامه کنکور - آقای فراتی

بررسی کارنامه کنکور - آقای فراتی

متن کامل . . .

بررسی کارنامه کنکور - رشته علوم تربیتی - آقای بارخدا

بررسی کارنامه کنکور - رشته علوم تربیتی - آقای بارخدا

متن کامل . . .

نقش جزوات آموزشی - آقای آرمان

نقش جزوات آموزشی - آقای آرمان

متن کامل . . .

نقش جزوات آموزشی - رشته حقوق - آقای درگاهی

نقش جزوات آموزشی - رشته حقوق - آقای درگاهی

متن کامل . . .

مدیریت و استراتژی برنامه ریزی تحصیلی - آقای معیر

مدیریت و استراتژی برنامه ریزی تحصیلی - آقای معیر

متن کامل . . .

مدیریت و استراتژی برنامه ریزی تحصیلی-آقای معیر و آقای خاکپور

مدیریت و استراتژی برنامه ریزی تحصیلی-آقای معیر و آقای خاکپور

متن کامل . . .

اصول برنامه ریزی - آقای محمدی

اصول برنامه ریزی - آقای محمدی

متن کامل . . .

اصول برنامه ریزی رشته فیزیک - آقای تقی نواز

اصول برنامه ریزی رشته فیزیک - آقای تقی نواز

متن کامل . . .

همایش بین المللی کسب و کار - آقای کیمیایی

همایش بین المللی کسب و کار - آقای کیمیایی

متن کامل . . .

همایش بین المللی کسب و کار - آقای کیمیایی (قسمت دوم)

همایش بین المللی کسب و کار - آقای کیمیایی (قسمت دوم)

متن کامل . . .

همایش بین المللی کسب و کار - آقای کیمیایی (قسمت سوم)

همایش بین المللی کسب و کار - آقای کیمیایی (قسمت سوم)

متن کامل . . .

سبک های مطالعه - آقای محمدی

سبک های مطالعه - آقای محمدی

متن کامل . . .

علوم تربیتی ۲ - آقای علیزاده

علوم تربیتی ۲ - آقای علیزاده

متن کامل . . .

علوم تربیتی ۲ - آقای علیزاده (قسمت دوم)

علوم تربیتی ۲ - آقای علیزاده (قسمت دوم)

متن کامل . . .

بررسی کارنامه کنکور سراسری - آقای فراتی

بررسی کارنامه کنکور سراسری - آقای فراتی

متن کامل . . .

بررسی کارنامه کنکور سراسری -اقتصاد- آقایان فراتی و معیر

بررسی کارنامه کنکور سراسری -اقتصاد- آقایان فراتی و معیر

متن کامل . . .

سنجش آموخته ها - رشته حقوق - آقای درگاهی

سنجش آموخته ها - رشته حقوق - آقای درگاهی

متن کامل . . .

تداوم مطالعه - آقای محمدی

تداوم مطالعه - آقای محمدی

متن کامل . . .

تداوم مطالعه - مهندسی مواد - آقای ابراهیمی

تداوم مطالعه - مهندسی مواد - آقای ابراهیمی

متن کامل . . .

عوامل موفقیت - آقای آرمان

عوامل موفقیت - آقای آرمان

متن کامل . . .

عوامل موفقیت - مهندسی مواد - آقای آرمان و آقای کوکبی

عوامل موفقیت - مهندسی مواد - آقای آرمان و آقای کوکبی

متن کامل . . .

مجموعه زبان انگلیسی - خانم گرجی پور

مجموعه زبان انگلیسی - خانم گرجی پور

متن کامل . . .

جمع بندی رشته مدیریت - آقای شایان

جمع بندی رشته مدیریت - آقای شایان

متن کامل . . .

جمع بندی رشته مدیریت - آقای شایان (قسمت دوم)

جمع بندی رشته مدیریت - آقای شایان (قسمت دوم)

متن کامل . . .

موفقیت در آزمون کارشناسی ارشد پیام نور - خانم حقگو

موفقیت در آزمون کارشناسی ارشد پیام نور - خانم حقگو

متن کامل . . .

استرس - آقای آرمان

استرس - آقای آرمان

متن کامل . . .

استرس - آقای آرمان (قسمت دوم )

استرس - آقای آرمان (قسمت دوم )

متن کامل . . .

دروس استراتژیک - آقای فراتی

دروس استراتژیک - آقای فراتی

متن کامل . . .

دروس استراتژیک - آقای فراتی و آقای آرمان

دروس استراتژیک - آقای فراتی و آقای آرمان

متن کامل . . .

تحلیل کنکور ۹۳ - رشته عمران - آقای ابراهیمی

تحلیل کنکور ۹۳ - رشته عمران - آقای ابراهیمی

متن کامل . . .

دروس عمومی - آقای آل اسحاق

دروس عمومی - آقای آل اسحاق

متن کامل . . .

دروس روانشناسی - آقای موسوی

دروس روانشناسی - آقای موسوی

متن کامل . . .

تحلیل کنکور کارشناسی ارشد کامپیوتر - آقای نجف زاده

تحلیل کنکور کارشناسی ارشد کامپیوتر - آقای نجف زاده

متن کامل . . .

تحلیل کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی - آقای موسوی

تحلیل کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی - آقای موسوی

متن کامل . . .

زیست شناسی - آقای راشد نظری

زیست شناسی - آقای راشد نظری

متن کامل . . .

همایش بین المللی مدیریت راهبردی کسب و کار - آقای شاهی

همایش بین المللی مدیریت راهبردی کسب و کار - آقای شاهی

متن کامل . . .

همایش بین المللی مدیریت راهبردی کسب و کار - آقای سبزی

همایش بین المللی مدیریت راهبردی کسب و کار - آقای سبزی

متن کامل . . .

تاثیر آزمون در فرآیند موفقیت - آقای فراتی

تاثیر آزمون در فرآیند موفقیت - آقای فراتی

متن کامل . . .

راز موفقیت ستارگان

راز موفقیت ستارگان

متن کامل . . .

موفقیت در آزمون های مدیریت - آقای شایان

موفقیت در آزمون های مدیریت - آقای شایان

متن کامل . . .

مقدمات لازم برای موفقیت در آزمون کارشناسی ارشد - آقای محمدی

مقدمات لازم برای موفقیت در آزمون کارشناسی ارشد - آقای محمدی

متن کامل . . .

موفقیت در آزمون های مهندسی مواد - آقای ابراهیمی

موفقیت در آزمون های مهندسی مواد - آقای ابراهیمی

متن کامل . . .

گرایش های رشته IT - آقای نجف زاده

گرایش های رشته IT - آقای نجف زاده

متن کامل . . .

درس زبان انگلیسی - آقای آرمان

درس زبان انگلیسی - آقای آرمان

متن کامل . . .

کلاس های نکته و تست - آقای آرمان

کلاس های نکته و تست - آقای آرمان

متن کامل . . .

کلاس های نکته و تست مدیریت اجرایی - آقای باقری

کلاس های نکته و تست مدیریت اجرایی - آقای باقری

متن کامل . . .

مزایا و چگونگی استفاده از پورتال - خانم احمری

مزایا و چگونگی استفاده از پورتال - خانم احمری

متن کامل . . .

مزایا و چگونگی استفاده از پورتال - خانم احمری(قسمت دوم)

مزایا و چگونگی استفاده از پورتال - خانم احمری(قسمت دوم)

متن کامل . . .

چگونگی جمع بندی در این فرصت باقیمانده - آقای آرمان

چگونگی جمع بندی در این فرصت باقیمانده - آقای آرمان

متن کامل . . .

تحلیل کنکور کارشناسی ارشد MBA - آقای وکیلی

تحلیل کنکور کارشناسی ارشد MBA - آقای وکیلی

متن کامل . . .

تحلیل کنکور کارشناسی ارشد صنایع - آقای ایمن پور

تحلیل کنکور کارشناسی ارشد صنایع - آقای ایمن پور

متن کامل . . .

تحلیل کنکور کارشناسی ارشد حسابداری - آقای عربی

تحلیل کنکور کارشناسی ارشد حسابداری - آقای عربی

متن کامل . . .

تحلیل کنکور حقوق و مدیریت -آقای جواهری و آقای گودرزی

تحلیل کنکور حقوق و مدیریت -آقای جواهری و آقای گودرزی

متن کامل . . .

تحلیل کنکور حقوق و مدیریت -آقای جواهری و آقای گودرزی (قسمت دوم)

تحلیل کنکور حقوق و مدیریت -آقای جواهری و آقای گودرزی (قسمت دوم)

متن کامل . . .

مدیریت زمان - آقای ابراهیمی

مدیریت زمان - آقای ابراهیمی

متن کامل . . .

استراتژی مدیریت - آقای خاکپور

استراتژی مدیریت - آقای خاکپور

متن کامل . . .

استراتژی مدیریت - آقای خاکپور و آقای منافی

استراتژی مدیریت - آقای خاکپور و آقای منافی

متن کامل . . .

سیستم دهدهی رشته جغرافیا - آقای فراتی

سیستم دهدهی رشته جغرافیا - آقای فراتی

متن کامل . . .

سیستم دهدهی رشته فیزیک - آقای فراتی

سیستم دهدهی رشته فیزیک - آقای فراتی

متن کامل . . .

سیستم دهدهی رشته پژوهش هنر - آقای فراتی

سیستم دهدهی رشته پژوهش هنر - آقای فراتی

متن کامل . . .

سیستم دهدهی مهندسی برق - آقای فراتی

سیستم دهدهی مهندسی برق - آقای فراتی

متن کامل . . .

سیستم دهدهی رشته مهندسی شیمی - آقای فراتی

سیستم دهدهی رشته مهندسی شیمی - آقای فراتی

متن کامل . . .

انگیزش - آقای فراتی

انگیزش - آقای فراتی

متن کامل . . .

انگیزش - رشته کامپیوتر - آقای نجف زاده

انگیزش - رشته کامپیوتر - آقای نجف زاده

متن کامل . . .

کارشناسی ارشد رشته عمران - آقای ابراهیمی

کارشناسی ارشد رشته عمران - آقای ابراهیمی

متن کامل . . .

آزمون های آزمایشی - آقای آرمان

آزمون های آزمایشی - آقای آرمان

متن کامل . . .

آزمون های آزمایشی - آقای آرمان (قسمت دوم)

آزمون های آزمایشی - آقای آرمان (قسمت دوم)

متن کامل . . .

آزمون های آزمایشی - آقای آرمان (قسمت سوم)

آزمون های آزمایشی - آقای آرمان (قسمت سوم)

متن کامل . . .

رشته ریاضی - آقای رضا پور

رشته ریاضی - آقای رضا پور

متن کامل . . .

شروع مطالعه - رشته مهندسی مواد - آقای کوکبی

شروع مطالعه - رشته مهندسی مواد - آقای کوکبی

متن کامل . . .

عوامل موثر برای قبولی در دانشگاه پیام نور - خانم حقگو

عوامل موثر برای قبولی در دانشگاه پیام نور - خانم حقگو

متن کامل . . .

مدیریت - خانم قربانی و خانم حقگو

مدیریت - خانم قربانی و خانم حقگو

متن کامل . . .

برنامه ریزی برای یک هفته آخر - آقای محمدی

برنامه ریزی برای یک هفته آخر - آقای محمدی

متن کامل . . .

برنامه ریزی برای یک هفته آخر - آقای محمدی (قسمت دوم)

برنامه ریزی برای یک هفته آخر - آقای محمدی (قسمت دوم)

متن کامل . . .

نکات مهم تستی درس زبان انگلیسی - آقای آرمان

نکات مهم تستی درس زبان انگلیسی - آقای آرمان

متن کامل . . .

نکات مهم تستی درس زبان انگلیسی- آقای آرمان و آقای فراتی

نکات مهم تستی درس زبان انگلیسی- آقای آرمان و آقای فراتی

متن کامل . . .

تحصیلات و کار هدفمند

تحصیلات و کار هدفمند

متن کامل . . .

تحصیلات و کار هدفمند (قسمت دوم)

تحصیلات و کار هدفمند (قسمت دوم)

متن کامل . . .

تحصیلات و کار هدفمند (قسمت سوم)

تحصیلات و کار هدفمند (قسمت سوم)

متن کامل . . .

برنامه ریزی درسی - خانم احمری

برنامه ریزی درسی - خانم احمری

متن کامل . . .

برنامه ریزی درسی رشته زیست شناسی - خانم مرادی و خانم احمری

برنامه ریزی درسی رشته زیست شناسی - خانم مرادی و خانم احمری

متن کامل . . .

بهره وری در مطالعه و کیفیت و کمیت - آقای آرمان

بهره وری در مطالعه و کیفیت و کمیت - آقای آرمان

متن کامل . . .

بهره وری در مطالعه و کیفیت و کمیت - مکانیک - آقای خندان

بهره وری در مطالعه و کیفیت و کمیت - مکانیک - آقای خندان

متن کامل . . .

تاثیر معدل - آقای آرمان

تاثیر معدل - آقای آرمان

متن کامل . . .

تاثیر معدل - رشته اقتصاد - آقای رمضان پور

تاثیر معدل - رشته اقتصاد - آقای رمضان پور

متن کامل . . .

آزمون دانشگاه آزاد - آقای آرمان

آزمون دانشگاه آزاد - آقای آرمان

متن کامل . . .

آزمون دانشگاه آزاد - آقای آرمان (قسمت دوم)

آزمون دانشگاه آزاد - آقای آرمان (قسمت دوم)

متن کامل . . .

میانگین درصد قبولی در رشته های مختلف - آقای فراتی

میانگین درصد قبولی در رشته های مختلف - آقای فراتی

متن کامل . . .

میانگین درصد قبولی در رشته های مختلف - آقای فراتی ( قسمت دوم )

میانگین درصد قبولی در رشته های مختلف - آقای فراتی ( قسمت دوم )

متن کامل . . .

بسته جمع بندی - آقای آرمان

بسته جمع بندی - آقای آرمان

متن کامل . . .

جمع بندی رشته کامپیوتر و IT - آقای نجف زاده

جمع بندی رشته کامپیوتر و IT - آقای نجف زاده

متن کامل . . .

هدف گذاری - آقای فراتی

هدف گذاری - آقای فراتی

متن کامل . . .

هدف گذاری- رشته حسابداری - آقای فراتی و آقای عربی

هدف گذاری- رشته حسابداری - آقای فراتی و آقای عربی

متن کامل . . .

صنایع و شیوه تست زدن - آقای فراتی

صنایع و شیوه تست زدن - آقای فراتی

متن کامل . . .

صنایع و شیوه تست زدن - آقای فراتی (قسمت دوم)

صنایع و شیوه تست زدن - آقای فراتی (قسمت دوم)

متن کامل . . .

جمع بندی - آقای آل اسحاق

جمع بندی - آقای آل اسحاق

متن کامل . . .

جمع بندی - آقای آل اسحاق (قسمت دوم)

جمع بندی - آقای آل اسحاق (قسمت دوم)

متن کامل . . .

معرفی گرایش های مهندسی صنایع - آقای موسوی

معرفی گرایش های مهندسی صنایع - آقای موسوی

متن کامل . . .

معرفی گرایش های مهندسی صنایع - آقای موسوی (قسمت دوم)

معرفی گرایش های مهندسی صنایع - آقای موسوی (قسمت دوم)

متن کامل . . .

بررسی مشکلات داوطلبین کارشناسی ارشد شهرستانی

بررسی مشکلات داوطلبین کارشناسی ارشد شهرستانی

متن کامل . . .

بررسی مشکلات داوطلبین کارشناسی ارشد شهرستانی (قسمت دوم)

بررسی مشکلات داوطلبین کارشناسی ارشد شهرستانی (قسمت دوم)

متن کامل . . .

مدیریت کسب و کار - مهندس سیاری

مدیریت کسب و کار - مهندس سیاری

متن کامل . . .

تغییرات دفترچه کنکور ۹۳ - آقای فراتی

تغییرات دفترچه کنکور ۹۳ - آقای فراتی

متن کامل . . .

تغییرات دفترچه کنکور 93 - آقای فراتی (قسمت دوم)

تغییرات دفترچه کنکور 93 - آقای فراتی (قسمت دوم)

متن کامل . . .

موفقیت در آزمون مدیریت - سلطانیان

موفقیت در آزمون مدیریت - سلطانیان

متن کامل . . .

سنجش و تاثیر آن در موفقیت - آقای محمدی

سنجش و تاثیر آن در موفقیت - آقای محمدی

متن کامل . . .

تفاوت دو کنکور - آقای محمدی

تفاوت دو کنکور - آقای محمدی

متن کامل . . .

تفاوت کارشناسی با کارشناسی ارشد رشته فیزیک- آقای تنهایی

تفاوت کارشناسی با کارشناسی ارشد رشته فیزیک- آقای تنهایی

متن کامل . . .

مشاوره رشته زیست شناسی - آقای نظری

مشاوره رشته زیست شناسی - آقای نظری

متن کامل . . .

تقویت روحیه - آقای فراتی

تقویت روحیه - آقای فراتی

متن کامل . . .

تاثیر ارتباطات موثر با مشتریان در توسعه برندها - فاطمی

تاثیر ارتباطات موثر با مشتریان در توسعه برندها - فاطمی

متن کامل . . .

تاثیر ارتباطات در توسعه کسب و کار - پرفسور فرهنگی

تاثیر ارتباطات در توسعه کسب و کار - پرفسور فرهنگی

متن کامل . . .

استراتژی دو ماه آخر - آقای محمدی

استراتژی دو ماه آخر - آقای محمدی

متن کامل . . .

استراتژی دو ماه آخر رشته ارتباطات - آقای محمدی

استراتژی دو ماه آخر رشته ارتباطات - آقای محمدی

متن کامل . . .

کوله پشتی صعود - آقای محمدی

کوله پشتی صعود - آقای محمدی

متن کامل . . .

کوله پشتی صعود رشته مکانیک - آقای خندان و آقای محمدی

کوله پشتی صعود رشته مکانیک - آقای خندان و آقای محمدی

متن کامل . . .

استراتژی مطالعه رشته مدیریت اجرایی - آقای باقری

استراتژی مطالعه رشته مدیریت اجرایی - آقای باقری

متن کامل . . .

رشته مدیریت صنعتی - آقای خاکپور

رشته مدیریت صنعتی - آقای خاکپور

متن کامل . . .

موفقیت در آزمون حسابداری - آقای عربی

موفقیت در آزمون حسابداری - آقای عربی

متن کامل . . .

جمع بندی رشته صنایع - استاد ایمن پور (قسمت دوم)

جمع بندی رشته صنایع - استاد ایمن پور (قسمت دوم)

متن کامل . . .

جمع بندی یک ماه آخر - خانم احمری

جمع بندی یک ماه آخر - خانم احمری

متن کامل . . .

جمع بندی یک ماه آخر - خانم احمری (قسمت دوم)

جمع بندی یک ماه آخر - خانم احمری (قسمت دوم)

متن کامل . . .

کمبود زمان بین دو امتحان ـ آقای نجف زاده

کمبود زمان بین دو امتحان ـ آقای نجف زاده

متن کامل . . .

خودمدیریتی و نقش آن در موفقیت تحصیلی -پروفسور ساعتچی

خودمدیریتی و نقش آن در موفقیت تحصیلی -پروفسور ساعتچی

متن کامل . . .

خودمدیریتی و نقش آن در موفقیت تحصیلی -پروفسور ساعتچی (قسمت دوم)

خودمدیریتی و نقش آن در موفقیت تحصیلی -پروفسور ساعتچی (قسمت دوم)

متن کامل . . .

موفقیت در آزمونهای MBA - آقای جوادی نیا

موفقیت در آزمونهای MBA - آقای جوادی نیا

متن کامل . . .

جمع بندی رشته علوم تربیتی - آقای بارخدا

جمع بندی رشته علوم تربیتی - آقای بارخدا

متن کامل . . .

تحلیل آزمون - آقای آرمان و آقای آل اسحاق

تحلیل آزمون - آقای آرمان و آقای آل اسحاق

متن کامل . . .

تحلیل آزمون - آقای آرمان و آقای آل اسحاق (قسمت دوم )

تحلیل آزمون - آقای آرمان و آقای آل اسحاق (قسمت دوم )

متن کامل . . .

جمع بندی - آقای فراتی

جمع بندی - آقای فراتی

متن کامل . . .

جمع بندی - آقای فراتی (قسمت دوم)

جمع بندی - آقای فراتی (قسمت دوم)

متن کامل . . .

جمع بندی - آقای فراتی (قسمت سوم)

جمع بندی - آقای فراتی (قسمت سوم)

متن کامل . . .

دوره های نکته و تست - آقای خاکپور

دوره های نکته و تست - آقای خاکپور

متن کامل . . .

دوره های نکته و تست - آقای خاکپور و آقای نجف زاده

دوره های نکته و تست - آقای خاکپور و آقای نجف زاده

متن کامل . . .

آزمون های آزمایشی - خانم احمری

آزمون های آزمایشی - خانم احمری

متن کامل . . .

آزمون های آزمایشی - خانم احمری (قسمت دوم )

آزمون های آزمایشی - خانم احمری (قسمت دوم )

متن کامل . . .

استراتژی مطالعه - آقای فراتی

استراتژی مطالعه - آقای فراتی

متن کامل . . .

خلاصه نویسی - آقای نجف زاده

خلاصه نویسی - آقای نجف زاده

متن کامل . . .

خلاصه نویسی - آقای نجف زاده (قسمت دوم )

خلاصه نویسی - آقای نجف زاده (قسمت دوم )

متن کامل . . .

خلاصه نویسی - آقای نجف زاده (قسمت سوم )

خلاصه نویسی - آقای نجف زاده (قسمت سوم )

متن کامل . . .

ثبت نام - آقای فراتی

ثبت نام - آقای فراتی

متن کامل . . .

ثبت نام - آقای فراتی (قسمت دوم)

ثبت نام - آقای فراتی (قسمت دوم)

متن کامل . . .

جمع بندی ۲ - آقای نجف زاده

جمع بندی ۲ - آقای نجف زاده

متن کامل . . .

سنجش گروهی - آقای فراتی

سنجش گروهی - آقای فراتی

متن کامل . . .

سنجش گروهی - آقای نجف زاده

سنجش گروهی - آقای نجف زاده

متن کامل . . .

طرحواره ذهنی - آقای محمدی

طرحواره ذهنی - آقای محمدی

متن کامل . . .

سیستم دهدهی و تاثیر آن در جمع بندی - آقای فراتی

سیستم دهدهی و تاثیر آن در جمع بندی - آقای فراتی

متن کامل . . .

سیستم دهدهی و تاثیر آن در جمع بندی - آقای فراتی (قسمت دوم )

سیستم دهدهی و تاثیر آن در جمع بندی - آقای فراتی (قسمت دوم )

متن کامل . . .

سومین نشست تخصصی ارتباطات - آقای شعبانعلی

سومین نشست تخصصی ارتباطات - آقای شعبانعلی

متن کامل . . .

نقش خانواده در موفقیت فرد - آقای آل اسحاق

نقش خانواده در موفقیت فرد - آقای آل اسحاق

متن کامل . . .

نقش خانواده در موفقیت فرد - آقای آرمان

نقش خانواده در موفقیت فرد - آقای آرمان

متن کامل . . .

موفقیت در آزمون کامپیوتر - آقای نجف زاده

موفقیت در آزمون کامپیوتر - آقای نجف زاده

متن کامل . . .

نحوه مطالعه با آزمون های آزمایشی - آقای آرمان

نحوه مطالعه با آزمون های آزمایشی - آقای آرمان

متن کامل . . .

نحوه مطالعه با آزمون های آزمایشی- آقای آرمان (قسمت دوم)

نحوه مطالعه با آزمون های آزمایشی- آقای آرمان (قسمت دوم)

متن کامل . . .

پدر علم ارتباطات ایران - پروفسور فرهنگ

پدر علم ارتباطات ایران - پروفسور فرهنگ

متن کامل . . .

نقش ارتباطات در ایجاد و توسعه محیط کسب و کار

نقش ارتباطات در ایجاد و توسعه محیط کسب و کار

متن کامل . . .

کارشناسی ارشد رشته اقتصاد - استاد رمضان پور

کارشناسی ارشد رشته اقتصاد - استاد رمضان پور

متن کامل . . .

کارشناسی ارشد رشته اقتصاد - استاد رمضان پور (قسمت دوم )

کارشناسی ارشد رشته اقتصاد - استاد رمضان پور (قسمت دوم )

متن کامل . . .

ده رمز موفقیت در آزمون ـ آقای فراتی

ده رمز موفقیت در آزمون ـ آقای فراتی

متن کامل . . .

آمادگی برای آزمون - آقای فراتی

آمادگی برای آزمون - آقای فراتی

متن کامل . . .

بسته جمع بندی ـ آقای آرمان

بسته جمع بندی ـ آقای آرمان

متن کامل . . .

ارتقای روحیه - آقای فراتی

ارتقای روحیه - آقای فراتی

متن کامل . . .

استراتژی مطالعه - آقای محمدی

استراتژی مطالعه - آقای محمدی

متن کامل . . .

گام های موفقیت در آزمون - آقای فراتی

گام های موفقیت در آزمون - آقای فراتی

متن کامل . . .

تحلیل کارنامه آزمون - آقای موسوی

تحلیل کارنامه آزمون - جمال موسوی

متن کامل . . .

تحلیل کارنامه آزمون - آقای موسوی (قسمت دوم )

تحلیل کارنامه آزمون - آقای موسوی (قسمت دوم )

متن کامل . . .

تحلیل کارنامه آزمون - آقای موسوی (قسمت سوم )

تحلیل کارنامه آزمون - آقای موسوی (قسمت سوم )

متن کامل . . .

تحلیل کارنامه آزمون - آقای موسوی (قسمت چهارم )

تحلیل کارنامه آزمون - جمال موسوی (قسمت چهارم )

متن کامل . . .

سیستم دهدهی - آقای فراتی

سیستم دهدهی - آقای فراتی

متن کامل . . .

سیستم دهدهی - آقای فراتی (قسمت دوم )

سیستم دهدهی - آقای فراتی (قسمت دوم )

متن کامل . . .

جمع بندی رشته صنایع - استاد ایمن پور

جمع بندی رشته صنایع - استاد ایمن پور

متن کامل . . .

موفقیت در آزمونهای حقوقی - آقای جعفری

موفقیت در آزمون های حقوقی - آقای جعفری

متن کامل . . .

سومین نشست ارتباطات - دکتر شیری و دکتر شعبانعلی

سومین نشست ارتباطات - دکتر شیری و دکتر شعبانعلی

متن کامل . . .