دسترسی ها

آخرین آخبارجهت مشاهده فیلم های عمومی کلیک کنیدفني مهندسي
علوم انسانی و هنر

علوم پايه و کشاورزي
مهندسي برق
مجموعه مديريت
علوم اجتماعي رياضي
مهندسي شيمي مدیریت اجرایی و mba 
علوم ارتباطات فيزيک
مهندسي صنايع-صنايع
 علوم سیاسی علوم تربيتي 1 مجموعه شيمي
مهندسي صنايع-سيستم تربيت بدني علوم تربيتي
زيست شناسي
مهندسي عمران
حسابداري
 علوم اقتصادي
زيست شناسي-علوم جانوري
مهندسي فناوري اطلاعات
حقوق
مجموعه روانشناسي
زيست شناسي-علوم گياهي
مهندسي کامپيوتر
ادبيات انگليسي علوم دريايي و اقيانوسي کشاورزي-زراعت ،اصلاح نباتات
مهندسي مکانيک
آموزش زبان جغرافيا کشاورزي-علوم باغباني
مهندسي مواد
مترجمي زبان هنرهاي تصويري و طراحي کشاورزي - علوم دامي
مهندسي معدن زبان و ادبيات فارسي هنرهاي پژوهشي
ژئوفيزيک
مهندسي نفت
 معماری
آخرین فیلم ها

معرفی گرایش های مهندسی صنایع - آقای موسوی

معرفی گرایش های مهندسی صنایع - آقای موسوی

متن کامل خبر . . .

معرفی گرایش های مهندسی صنایع - آقای موسوی (قسمت دوم)

معرفی گرایش های مهندسی صنایع - آقای موسوی (قسمت دوم)

متن کامل خبر . . .

بررسی مشکلات داوطلبین کارشناسی ارشد شهرستانی

بررسی مشکلات داوطلبین کارشناسی ارشد شهرستانی

متن کامل خبر . . .

بررسی مشکلات داوطلبین کارشناسی ارشد شهرستانی (قسمت دوم)

بررسی مشکلات داوطلبین کارشناسی ارشد شهرستانی (قسمت دوم)

متن کامل خبر . . .

مدیریت کسب و کار - مهندس سیاری

مدیریت کسب و کار - مهندس سیاری

متن کامل خبر . . .

تغییرات دفترچه کنکور ۹۳ - آقای فراتی

تغییرات دفترچه کنکور ۹۳ - آقای فراتی

متن کامل خبر . . .

تغییرات دفترچه کنکور 93 - آقای فراتی (قسمت دوم)

تغییرات دفترچه کنکور 93 - آقای فراتی (قسمت دوم)

متن کامل خبر . . .

موفقیت در آزمون مدیریت - سلطانیان

موفقیت در آزمون مدیریت - سلطانیان

متن کامل خبر . . .

سنجش و تاثیر آن در موفقیت - آقای محمدی

سنجش و تاثیر آن در موفقیت - آقای محمدی

متن کامل خبر . . .

تفاوت دو کنکور - آقای محمدی

تفاوت دو کنکور - آقای محمدی

متن کامل خبر . . .

تفاوت کارشناسی با کارشناسی ارشد رشته فیزیک- آقای تنهایی

تفاوت کارشناسی با کارشناسی ارشد رشته فیزیک- آقای تنهایی

متن کامل خبر . . .

مشاوره رشته زیست شناسی - آقای نظری

مشاوره رشته زیست شناسی - آقای نظری

متن کامل خبر . . .

تقویت روحیه - آقای فراتی

تقویت روحیه - آقای فراتی

متن کامل خبر . . .

تاثیر ارتباطات موثر با مشتریان در توسعه برندها - فاطمی

تاثیر ارتباطات موثر با مشتریان در توسعه برندها - فاطمی

متن کامل خبر . . .

تاثیر ارتباطات در توسعه کسب و کار - پرفسور فرهنگی

تاثیر ارتباطات در توسعه کسب و کار - پرفسور فرهنگی

متن کامل خبر . . .

استراتژی دو ماه آخر - آقای محمدی

استراتژی دو ماه آخر - آقای محمدی

متن کامل خبر . . .

استراتژی دو ماه آخر رشته ارتباطات - آقای محمدی

استراتژی دو ماه آخر رشته ارتباطات - آقای محمدی

متن کامل خبر . . .

کوله پشتی صعود - آقای محمدی

کوله پشتی صعود - آقای محمدی

متن کامل خبر . . .

کوله پشتی صعود رشته مکانیک - آقای خندان و آقای محمدی

کوله پشتی صعود رشته مکانیک - آقای خندان و آقای محمدی

متن کامل خبر . . .

استراتژی مطالعه رشته مدیریت اجرایی - آقای باقری

استراتژی مطالعه رشته مدیریت اجرایی - آقای باقری

متن کامل خبر . . .

رشته مدیریت صنعتی - آقای خاکپور

رشته مدیریت صنعتی - آقای خاکپور

متن کامل خبر . . .

موفقیت در آزمون حسابداری - آقای عربی

موفقیت در آزمون حسابداری - آقای عربی

متن کامل خبر . . .

جمع بندی رشته صنایع - استاد ایمن پور (قسمت دوم)

جمع بندی رشته صنایع - استاد ایمن پور (قسمت دوم)

متن کامل خبر . . .

جمع بندی یک ماه آخر - خانم احمری

جمع بندی یک ماه آخر - خانم احمری

متن کامل خبر . . .

جمع بندی یک ماه آخر - خانم احمری (قسمت دوم)

جمع بندی یک ماه آخر - خانم احمری (قسمت دوم)

متن کامل خبر . . .

کمبود زمان بین دو امتحان ـ آقای نجف زاده

کمبود زمان بین دو امتحان ـ آقای نجف زاده

متن کامل خبر . . .

خودمدیریتی و نقش آن در موفقیت تحصیلی -پروفسور ساعتچی

خودمدیریتی و نقش آن در موفقیت تحصیلی -پروفسور ساعتچی

متن کامل خبر . . .

خودمدیریتی و نقش آن در موفقیت تحصیلی -پروفسور ساعتچی (قسمت دوم)

خودمدیریتی و نقش آن در موفقیت تحصیلی -پروفسور ساعتچی (قسمت دوم)

متن کامل خبر . . .

موفقیت در آزمونهای MBA - آقای جوادی نیا

موفقیت در آزمونهای MBA - آقای جوادی نیا

متن کامل خبر . . .

جمع بندی رشته علوم تربیتی - آقای بارخدا

جمع بندی رشته علوم تربیتی - آقای بارخدا

متن کامل خبر . . .

تحلیل آزمون - آقای آرمان و آقای آل اسحاق

تحلیل آزمون - آقای آرمان و آقای آل اسحاق

متن کامل خبر . . .

تحلیل آزمون - آقای آرمان و آقای آل اسحاق (قسمت دوم )

تحلیل آزمون - آقای آرمان و آقای آل اسحاق (قسمت دوم )

متن کامل خبر . . .

جمع بندی - آقای فراتی

جمع بندی - آقای فراتی

متن کامل خبر . . .

جمع بندی - آقای فراتی (قسمت دوم)

جمع بندی - آقای فراتی (قسمت دوم)

متن کامل خبر . . .

جمع بندی - آقای فراتی (قسمت سوم)

جمع بندی - آقای فراتی (قسمت سوم)

متن کامل خبر . . .

دوره های نکته و تست - آقای خاکپور

دوره های نکته و تست - آقای خاکپور

متن کامل خبر . . .

دوره های نکته و تست - آقای خاکپور و آقای نجف زاده

دوره های نکته و تست - آقای خاکپور و آقای نجف زاده

متن کامل خبر . . .

آزمون های آزمایشی - خانم احمری

آزمون های آزمایشی - خانم احمری

متن کامل خبر . . .

آزمون های آزمایشی - خانم احمری (قسمت دوم )

آزمون های آزمایشی - خانم احمری (قسمت دوم )

متن کامل خبر . . .

استراتژی مطالعه - آقای فراتی

استراتژی مطالعه - آقای فراتی

متن کامل خبر . . .

خلاصه نویسی - آقای نجف زاده

خلاصه نویسی - آقای نجف زاده

متن کامل خبر . . .

خلاصه نویسی - آقای نجف زاده (قسمت دوم )

خلاصه نویسی - آقای نجف زاده (قسمت دوم )

متن کامل خبر . . .

خلاصه نویسی - آقای نجف زاده (قسمت سوم )

خلاصه نویسی - آقای نجف زاده (قسمت سوم )

متن کامل خبر . . .

ثبت نام - آقای فراتی

ثبت نام - آقای فراتی

متن کامل خبر . . .

ثبت نام - آقای فراتی (قسمت دوم)

ثبت نام - آقای فراتی (قسمت دوم)

متن کامل خبر . . .

جمع بندی ۲ - آقای نجف زاده

جمع بندی ۲ - آقای نجف زاده

متن کامل خبر . . .

سنجش گروهی - آقای فراتی

سنجش گروهی - آقای فراتی

متن کامل خبر . . .

سنجش گروهی - آقای نجف زاده

سنجش گروهی - آقای نجف زاده

متن کامل خبر . . .

طرحواره ذهنی - آقای محمدی

طرحواره ذهنی - آقای محمدی

متن کامل خبر . . .

سیستم دهدهی و تاثیر آن در جمع بندی - آقای فراتی

سیستم دهدهی و تاثیر آن در جمع بندی - آقای فراتی

متن کامل خبر . . .

سیستم دهدهی و تاثیر آن در جمع بندی - آقای فراتی (قسمت دوم )

سیستم دهدهی و تاثیر آن در جمع بندی - آقای فراتی (قسمت دوم )

متن کامل خبر . . .

سومین نشست تخصصی ارتباطات - آقای شعبانعلی

سومین نشست تخصصی ارتباطات - آقای شعبانعلی

متن کامل خبر . . .

نقش خانواده در موفقیت فرد - آقای آل اسحاق

نقش خانواده در موفقیت فرد - آقای آل اسحاق

متن کامل خبر . . .

نقش خانواده در موفقیت فرد - آقای آرمان

نقش خانواده در موفقیت فرد - آقای آرمان

متن کامل خبر . . .

موفقیت در آزمون کامپیوتر - آقای نجف زاده

موفقیت در آزمون کامپیوتر - آقای نجف زاده

متن کامل خبر . . .

نحوه مطالعه با آزمون های آزمایشی - آقای آرمان

نحوه مطالعه با آزمون های آزمایشی - آقای آرمان

متن کامل خبر . . .

نحوه مطالعه با آزمون های آزمایشی- آقای آرمان (قسمت دوم)

نحوه مطالعه با آزمون های آزمایشی- آقای آرمان (قسمت دوم)

متن کامل خبر . . .

پدر علم ارتباطات ایران - پروفسور فرهنگ

پدر علم ارتباطات ایران - پروفسور فرهنگ

متن کامل خبر . . .

نقش ارتباطات در ایجاد و توسعه محیط کسب و کار

نقش ارتباطات در ایجاد و توسعه محیط کسب و کار

متن کامل خبر . . .

کارشناسی ارشد رشته اقتصاد - استاد رمضان پور

کارشناسی ارشد رشته اقتصاد - استاد رمضان پور

متن کامل خبر . . .

کارشناسی ارشد رشته اقتصاد - استاد رمضان پور (قسمت دوم )

کارشناسی ارشد رشته اقتصاد - استاد رمضان پور (قسمت دوم )

متن کامل خبر . . .

ده رمز موفقیت در آزمون ـ آقای فراتی

ده رمز موفقیت در آزمون ـ آقای فراتی

متن کامل خبر . . .

آمادگی برای آزمون - آقای فراتی

آمادگی برای آزمون - آقای فراتی

متن کامل خبر . . .

بسته جمع بندی ـ آقای آرمان

بسته جمع بندی ـ آقای آرمان

متن کامل خبر . . .

ارتقای روحیه - آقای فراتی

ارتقای روحیه - آقای فراتی

متن کامل خبر . . .

استراتژی مطالعه - آقای محمدی

استراتژی مطالعه - آقای محمدی

متن کامل خبر . . .

گام های موفقیت در آزمون - آقای فراتی

گام های موفقیت در آزمون - آقای فراتی

متن کامل خبر . . .

تحلیل کارنامه آزمون - آقای موسوی

تحلیل کارنامه آزمون - جمال موسوی

متن کامل خبر . . .

تحلیل کارنامه آزمون - آقای موسوی (قسمت دوم )

تحلیل کارنامه آزمون - آقای موسوی (قسمت دوم )

متن کامل خبر . . .

تحلیل کارنامه آزمون - آقای موسوی (قسمت سوم )

تحلیل کارنامه آزمون - آقای موسوی (قسمت سوم )

متن کامل خبر . . .

تحلیل کارنامه آزمون - آقای موسوی (قسمت چهارم )

تحلیل کارنامه آزمون - جمال موسوی (قسمت چهارم )

متن کامل خبر . . .

سیستم دهدهی - آقای فراتی

سیستم دهدهی - آقای فراتی

متن کامل خبر . . .

سیستم دهدهی - آقای فراتی (قسمت دوم )

سیستم دهدهی - آقای فراتی (قسمت دوم )

متن کامل خبر . . .

جمع بندی رشته صنایع - استاد ایمن پور

جمع بندی رشته صنایع - استاد ایمن پور

متن کامل خبر . . .

موفقیت در آزمونهای حقوقی - آقای جعفری

موفقیت در آزمون های حقوقی - آقای جعفری

متن کامل خبر . . .

سومین نشست ارتباطات - دکتر شیری و دکتر شعبانعلی

سومین نشست ارتباطات - دکتر شیری و دکتر شعبانعلی

متن کامل خبر . . .